Anpassningsbar lager/produktionslokal

Långängskrogen 1, 746 m²

Anpassningsbar lager/produktionslokal i Västerås nya industriområde. Tillsammans med hyresgästen anpassar vi lokalen med personalutrymmen, kontor, omklädningsrum, lunchrum osv. Huset värms med fjärrvärme och är uppkopplat till stadsnätet.

Långängarna ligger vid en av de västra infarterna till Västerås. Området ligger ett stenkast från E18 och nära Erikslunds Shoppingcenter. Lokalen ligger längs med Köpingsvägen (väg 553). Med ca 5000 passerande fordon per dygn är skyltläget fantastiskt.

Kontaktperson: Pontus Geidemark, 070 - 343 82 62, pontus@gfast.nu

image
image
image
image
image